עמוד:8

יחידה 4 9 המאבק לעצמאות מדינית 1393 – 1391 – פרק ה – 1391 – 1391 - אל כ"ט בנובמבר מוצע לדון בנושא : כיצד התמודד היישוב עם מדיניותה של בריטניה בשאלת ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה ומה הייתה תגובתה של בריטניה למאבקו של היישוב ? בפתח הדיון יש לבחון את המדיניות הבריטית בשאלת ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה ומניעיה . › כדאי לבחון את האירועים בארץ ישראל בהקשר למאורעות המתרחשים בעולם . יש לציין את האירועים האלה : ראשית המלחמה הקרה והמאבק על א זורי השפעה בין המעצמות , וההתפתחויות הפוליטיות במדינות המזרח התיכון . בהתייחס להתמודדות היישוב עם מדיניות בריטניה בין אוקטובר – 1945 נובמבר , 1947 יש להתייחס להדגשים הבאים : › מאבק מדיני – העדות בפני הוועדה האנגלו -אמריקנית , חיזוק הקשרים עם הממשל האמריקני . › עדות בפני ועדת אונסקו"פ , התכנסות ועידת פריז . › מאבק מזויין – דוגמאות : ליל הגשרים , חבלה בשדות התעופה , פעולות ישירות נגד ממשלת המנדט ( מלון המלך דוד , התקפה על תחנות משטרה , פגיעה במשרדי ממשלה , פר יצת כלא עכו . ( › מאבק צמוד – עלייה ( שחרור המעפילים מעתלית , חבלה במתקני הרדאר , ארגון מבצעי העפלה כמו אקסודוס . ( › התיישבות – יישובים חדשים כמו : ביריה , נירים , בארי , משמר הנגב , שובל . אפשר לבחון שאלות כמו : מהי המשמעות של סוגי הפעולות שקיים היישוב ? אילו פעולות היו ע לולות לסכן את היישוב ? אילו פעולות היו עשויות לסייע לביסוסו ? התגובה הבריטית לפעילות היישוב בין אוקטובר – 1945 נובמבר : 1947 יש להתייחס להדגשים הבאים : › בנושא העלייה וההתיישבות – הגברת השיטור סביב חופי ארץ ישראל , הפעלת רדארים לאיתור אוניות , הגליית מעפילים למח נות המעצר בקפריסין , החזרת אקסודוס לנמל המוצא , סיכול ניסיונות להקמת יישובים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר