עמוד:7

דיון בנושא 4 מה היו יעדיה המדיניים של התנועה הציונית בתקופת מלחמת העולם השנייה ? יש לציין כי משנת 1897 ועד 1942 נשארה תוכנית ב אזל מצעה של התנועה הציונית . תוכנית בילטמור החליפה אותה . › מדוע לדעתכם שינתה התנועה הציונית את יעדיה באמצע המלחמה ? מה משמעותו של שינוי זה ? ( תוכלו להשוות בין תוכנית באזל לתוכנית בילטמור ו לערוך דיון במסקנות העולות מן ההשוואה ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר