עמוד:6

פרק ד - היערכות היישוב והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה דיון בנושא 4 מה היו גילויי מדיניות שיתוף הפעולה של היישוב עם הבריטים ומה היו גילויי מדיניות המאבק של היישוב בבריטים ? מה היו הגורמים למדיניות זו ומה היו תוצאותיה ? דוגמאות לשיתוף : צבאי – התנדבות יחידים : חפרים , תותחנים , חיילי תובלה , טייסים , אחיות , נהגות הבריגדה . מודיעיני – במזרח התיכון : כ"ג יורדי הסיר ה , שליחות דוד רזיאל , המחלקה הגרמנית , המחלקה הערבית . באירופה : הצנחנים . כלכלי – פיתוח תעשיית נשק , מזון , בגדים , הקמת תשתיות : מחנות צבא , כבישים , שדות תעופה . שירותים : בתי מלון , מסעדות . › בנושא השיתוף יש להסב את תשומת לב התלמידים לכך , שהבריטים דחו או קיבלו את העזרה שהיישוב הושיט להם לפי האינטרסים המדיניים ולפי שלבי ה התקדמות במלחמה . דוגמאות למאבק : העפלה - פטריה , סטרומה . התיישבות - רביבים , יד מרדכי , בית הערבה , בית הלל , מנרה . מאבק מזוין – הכרזת המרד על ידי האצ"ל . פעולות לח . י" לסיכום 4 דיון בשאלה : מה היו תוצאות שיתוף הפעולה ומה היו תוצאות המאבק ? בעת הדיון בשאלה כדאי להעלות את הנקודות האלה : › שיתוף הפעולה גרם להתבססות כוחו הצבאי של היישוב . הן היחידים שהתגייסו לצבא הבריטי והן חיילי הבריגדה התאמנו במסגרת הצבא הבריטי , חלקם אף השתתפו בלחימה . ההכשרה והניסיון שרכשו תרמו לחיזוק כוחו הצבאי של היישוב . לניסיון צבאי זה היה ביטוי כעבור שנים ספורות במלחמת העצמאות ובגיבוש כוחו של צה ) ל" למשל , חיל האוויר או התפתחות תעשייה צבאית . ( › השיתוף עם הבריטים אף חיזק את התשתית לפעילות מודיעינית . האספקה לכוחות הבריטים ששהו במזרח התיכון תרמה לחיזוק כלכלת היישוב ( אספקת מזון , אספקת מדים . ( › התבססות ההתיישבות 45 ) יישובים הוקמו בשנות המלחמה ברחבי הארץ . ( › המאבק המזוין ובעיקר הטרור האישי גרמו להסלמה ביחסים בין הבריטים ליהודים ובין הקבוצות השונות ביישוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר