עמוד:5

שנות ה : 30 - א . הקמת המפקדה הארצית העליונה וארגון תאי ההגנה . ב . הפילוג והקמת ארגון ב' . . ג השתלבות במדיניות ההבלגה בעת המרד הערבי ומניעיה . ד . היציאה מן הגדר ומ שמעותה . ה . הבחנה בין הזרוע הלגאלית ובין הזרוע הבלתי לגאלית . . ו הקמת האצ"ל ודרכי פעולתו . דיון מסכם בעזרת השאלות : . 1 אילו שינויים חלו בבניית כוחות המגן של היישוב בשנים , 1939 – 1920 ומה היו הגורמים לשינויים הללו ? . 2 כיצד סייעה בריטניה לביטחון היישוב ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר