עמוד:2

יחידה 4 1 בניין הבית הלאומי 1391 – 1312 פרק א - בשלטון המנדט הבריטי א . הבהרת המושג מנדט וייחודו בהבדל מן הקולוניאליזם ( פיקוח חבר הלאומים , זמניות . ( . ב בירור תוכנו ומשמעותו של כת ב המנדט של בריטניה על ארץ ישראל . ג . בעזרת סעיפים מרכזיים מכתב המנדט יש להבחין בין ההתחייבות שקיבלה בריטניה לגבי כל תושבי פלשתינה י"א ) ) - דוגמאות : סעיף , 3 סעיף , 9 סעיף , 14 סעיף , 22 סעיף 23 לבין התחייבויותיה לבית הלאומי - דוגמאות : סעיף , 4 סעיף . 6 . ד הצגת דוגמאות לפעולות שביצע השלטון הבריטי בארץ ליישום כתב המנדט : › הגדרת הישות פלשתינה י"א ) ) והגדרת פעולותיה . › קביעת מטבע , בולים , שטרות – בשלוש השפות הרשמיות . › פיתוח תשתיות : מערכת כבישים , מסילות ברזל , נמלים . › הקמת מערכת משפט ומוסדותיה , נהלי רישום קרקעות . › פיתוח שירותי בריאות וחינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר