עמוד:41

ביבליוגרפיה נבחרת › אטינגר , 'ש תולדות עם ישראל בעת החדשה , הוצאת דביר , תל- אביב . › אטקס , 'ע יחיד בדורו – הגאון מווילנה דמות ודימוי , מרכז שז"ר , תשנח" › אטקס , 'ע תנועת החסידות בראשיתה , האו ניברסיטה המשודרת , משרד הביטחון , תשנ . ח" › ברדן , ז"ד . פרשת דרייפוס , עם עובד , . 1992 › בורסטיין , 'ד המגלים , הוצאת כתר , . 1989 › בר נביא א' וצימרמן , 'מ בשם החירות והשוויון – עיונים במהפכה הצרפתית , ירושלים , תש"ן . › גוטפלד , 'א הדרך למהפכה ולעצמאות ארצות-הברית , , 1776-1763 התפתחות הרעיון החוקתי , מקראות , הוצאת הדר , . 1987 › גוטפלד א' ( עורך , ( החוויה האמריקנית , פרקים בהיסטוריה האמריקנית ובתרבותה , ביה"ס להיסטוריה ע"ש ארן , אוניברסיטת ת"א וזמורה ביתן מוציאים לאור , תשמ"ו . › גוטפלד , 'א ממושבות למלחמת אזרחים – ההיסטוריה האמריקאית עד , 1861 אוניברסיטה מ שודרת . › גולדשטיין , 'י קצבורג-יונגמן , 'מ יהודי ארצות-הברית : 1914-1821 קובץ מקורות , האוניברסיטה הפתוחה , תשמ-ו"תשמ"ח , . 1987 'ג › ונס י' , 'ב נפוליאון – האיש והמיתוס , הוצאת הדר , . 1978 'ג › יימס , 'א האפוס של אמריקה , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים , תשל"ח . › גראב , 'ו המהפכה הצרפתית , אוניברסיטה משודרת . › גראב , 'ו נפוליאון ותקופתו , אוניברסיטה משודרת . › גרטנר , 'א סרנה י' ( עורכים , ( יהודי ארצות- הברית : קובץ מאמרים , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשנ"ב › גרץ , 'מ המהפכה הצרפתית והיהודית , ספריית דורות , הוצאת מוסד ביאליק , . 1989 › האוניברסיטה הפתוחה , יהודים בעידן של תמורות , יחידות . 8-1 › האוניברסיטה הפתוחה , מנדלסון – מפגש תרבויות , יחידה . 17 › האוניברסיטה הפתוחה , פולין – פרקים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם , יחידות 10-9 – חסידות , יחידה – 11 השכלה . › האוניברסיטה הפתוחה , עידן המהפכות , יחידות 9-1 ( יחידות – 6 , 5 , 4 המהפכה הצרפתית , יחידות – 7 נפוליאון . ( › האוניברסיטה הפתוחה , שנאת ישראל ואנטישמיות , יחידות . 7-6 › האוניברסיטה הפתוחה , תרבות והשכלה , יחידות . 7-1 › הובסבאום , . 'א תקופת המהפכה : אירופה , 1789-1848 הדר , 1965 › הרסגור , 'מ עידן האורות , אוניברסיטה משודר ת . › הרמן , 'פ צק , החוקה האמריקאית , הוצאת זמורה ביתן מודן , תל אביב , תשמ"ב . › טורי , . 'י קווים לחקר כניסת היהודים לחיים האזרחיים בגרמניה , המכון לחקר התפוצות , בית הספר למדעי היהדות , אוניברסיטת תל אביב , . 1972 › טרלה , 'י נפוליאון ותקופתו , הוצאת ספרית פועלים , . 1967

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר