עמוד:40

פרק כא : היהודים לאן ? פעילות פותחת : א . ברור מושג : ברור שם הפרק - היהודים לאן ? ומקור השם . ב . קריאת כותרות : קריאת כותרות הס עיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תכני הפרק נושא לדיון : מה היו הפתרונות שעמדו בפני ה יהודים ? מה ייחד כל פתרון ? במה שונים הפתרונות שהוצעו זה מזה ? הפרק מציג את כיווני ההתפתחות של העם על סף המאה . 20-ה הוא מסכם את נושא הלימוד שהרי המציאות עמה מתמודדים היהודים בשלהי המאה ה- 19 היא תוצר של תהליכים שהתחוללו במאה זו . › מומלץ ללמד פרק זה בקבוצות ובאמצעות שאילת שאלות . › חלקו את הכתה לקבוצות על פי דרכי הפתרון המוצעים בפרק : הגירה , ציונות , בונד , אוטונומיזם , טריטוריאליזם . א . העלאת שאלות על ידי התלמידים אודות הפתרון בה עוסקת הקבוצה . ב . קריאת הפרק – המידע , התמונות , המפה - ואיתור תשובות לשאלות . ג . הצגת מידע על הפת רון אותו בחרו להציג , שלא קשור לשאלות עליהן בחרו להציג . › במליאת הכיתה : א . כל קבוצה תציג את הפתרון בה התמקדה . ב . דיון בשאלה : מה ייחד כל פתרון ? במה שונים הפתרונות המוצעים זה מזה ? פ עילות לסיכום הנושא א . דיון : במבט לאחור – אילו מן הפתרונות היו הפתרונות המרכזיים . מדוע ? ב . יצירת קולאז ' : ובו כותרות עיתונים המאפיינים את 5 הפתרונות המוצגים בפרק . ג . כתיבת יומן : אני בן / בת למשפחה שבחרה להגר ; או : לעלות לארץ ישראל ; או : להיות חברים בבונד . רשמו תיעוד על יום בחייכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר