עמוד:38

פרק יט : יהודים למען יהודים פעילות פותחת א . סיעור מוחין : על הכותרת יהודים למען יהודים . › בתום לימוד הנושא יש לחזור אל סיעור המוחין ולבחון את האסוציאציות שהתלמידים העלו . ב . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . נושא לדיון : מה היו דפוסי הפעולה של יהודים למען יהודים ? מה היו ההישגים של פעולות אלו ? › הצגת האירועים ו דפוסי הפעולה : א . סיוע בעת מצוקה – עלילת דמשק , סיוע ליהודי מרוקו דפוס הפעולה – התגייסות לפעולה של קהילות ונכבדים יהודים יצירת פוליט יקה יהודית יצירת דעת קהל אירופית התגייסות של יהודים נכבדים ומוכרים באירופה פנייה לממשלות ב . הקמת ארגונים – כי"ח . ( מומלץ לברר מטרותיו בעזרת התעודה בפרק וכן לברר את ההתנגדות לפעילותו . ( דפוס הפעילות – פתרון בעיות : ל דוגמה פרשת מורטרה פעילות להשתלבו ת יהודים בעולם המודרני – הקמת בתי ספר פעילות לסיכום הנושא א . דיון : מה היו ההשגים של גילויי הערבות ההדדית היהודית ? ב . עריכת כותרת לעתון : על אחד מן הגילויים שעוררו פעלות של יהודים למען יהודים : עלילת דמשק , פרש ת אדגר מורטרה , הקמת כי"ח . ג . עריכת ראיון : הכנת שאלון לרא יון עם אחד האישים : משה מונטיפיורי , אדולף כרמייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר