עמוד:36

פרק יח : יהודי ארצות הברית פעילות מקדימה א . קריאת כותרות הפרק : והפקת מידע מהן , פעילות זו תספק ידע ראשוני על תוכני הפרק . ב . קישור העבר להווה : התלמידים או המורה יאספו נתונים בסיסיים על יהודי ארצות הברית כיום : מספרם , מעמדם בחברה , ארגונים וזרמים . ( אפשר להביא כדוגמא שמות של בתי עסק גדולים כמו " לוי שטראוס" או של דמויות מפתח בממשל האמריקני ) הנתונים יהוו בסיס לדיון בשאלה כיצד הגיעו יהודים לארצות הברית וכיצד רכשו את מעמדם . נושא לדיון : מדוע בחרו יהודים להגר לארצות הברית וכיצד נקלטו בה ? כהקדמה ל דיון בנושא בקשו מן התלמידים לאסוף מידע מתוך הפרק על גלי ההגירה השונים : מה היו הגורמים שדחפו להגירה ומה היו הגורמים שמשכ ו לארצות הברית ? מה היו העיסוקים האופייניים של המהגרים בתקופות השונות ? כיצד התארגנו מבחינה קהילתית ? את המידע שעולה מהדיון אפשר לסכם בטבלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר