עמוד:34

פרק יז : היהודים במזרח אירופה פעילות פותחת א . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . ב . מפה : עיון במפת תחום המושב – 1881 , הכרת תחום המושב וגבולותיו המשתנים . התמודדות עם השאלה : מה מעידה ההגבלה על אזור המגורים של היהודים ? העלאת השערות על הנושא : מדוע הגבילו הצארים את הישיבה של היהודים לאזור תחום המושב ? ג . קריאת תעודה : תיאור וורונקו , עיירתו של שלום עליכם , והכרת תמונת החיים בעיירה היהודית . ד . קריאת תמונות : הכרת הדמויות היהודיות האפייניות למזרח אירופה . נושא : מה הייתה המדיניות שנקט השלטון כלפי היהודים ? מה היו תוצאותיה ? כיצד הגיבו קבוצות בחברה היהודית למדיניות זו ? ליקוט מידע מן הפרק אודות מדיניות הצארים . דוגמאות : › אלכסנדר הראשון : עידוד המרת הדת מרצון . ניקולאי הראשון : גזירת הקנטוניסטים ; גזירת בתי הספר ; עידוד שינוי הלבוש המסורתי היהודי ; ביטל הנהגת הקהילה היהודית , סיווג היהודים לקבוצות על פי מידת התועלת שבהם . אלכסנדר השני : ביטול גזירת הקנטוניסטים ; מתן אפשרות למגורים מחוץ לתחום המושב לבעלי מקצועות ; ביטול ההגבלות על הלבוש המסורתי . בסוף שנות שלטונו שינה את המגמה הליברלית שהנהיג › מסקנות : ההגבלות על היהודים נבעו ממגמות הרוסיפיקציה של הצארים - מדיניות שתוביל להיטמעות היהודים . אלכסנדר הראשון וניקולאי ה שני נקטו בכפייה והגבלות , ואילו אלכסנדר השני פעל בדרך ליברלית בתקופה הראשונה של שלטונו ואחר כך נקט גם הוא במדיניות שפגעה ביהודים כחלק מדיכוי המיעוטים הלאומיים בקיסרות שלו . › דיון : כיצד התמודדו היהודים עם מדיניות הצארים ? רצוי להבחין בין שתי תקופות : . 1 עד שנות הששים של המאה ה : 19 - נסיונות המשכילים היהודים לתקן את החברה היהודית . . 2 בשנות הששים והשבעים של המאה ה : 19 - הפנייה אל הלאומיות . דיון בשאלה : מה הוליד את התגובות המנוגדות ? יש לציין כי היו אלה תגובות של מיעוט בחברה היהודיתבמזרח אירופה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר