עמוד:33

פרק טז : היהודים במערב אירופה ובמרכזה פעילות מקדימה א . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . ב . הסבר מושג : אמנציפציה . היעזר ו גם בפרק ט . ג . מפה : עיינו במפה המגה את תהליך האמנציפציה של יהודי אירופה נושא לדיון : מה היו השינויים שחלו ב מעמדם של היהודים במדינות מרכז ומערב אירופה ? מה משמעותו של שינוי זה ? › ליקוט מידע מן הפרק אודות שינויים במעמדם של היהודים . מומלץ ללקט את המידע בזוגות . ל גבי מעמדם של היהודים בצרפת מומלץ להיעזר גם בפרק ט . דוגמאות : צרפת : - 1791 שווי ון אזרחי לכל יהודי צרפת ; – 1808 הפקודה המחפירה ; – 1818 פג התוקף של הפקודה המחפירה ; – 1830 קביעת מעמד הרבנים כעובדי מדינה בהשפעת מהפכת – 1846 ; 1830 ביטול חוק השבועה המיוחדת בבית מש פט . אנגליה : מאבק נגד תחיקה המונעת ממי שאינם אנגליקנים לכהן בפרלמנט ; 1866 – 1858 – ביטול השבועה הנוצרית בפרלמנט ; מגמת אמנציפציה מלאה ליהודים ( לדוגמה : ליונל דה רוטשילד . ( גרמניה : בהשפעת קונגרס וינה – ריאקציה , פרעות , גירושים ; – 1848 הודים משתתפים במהפכות אביב העמים ; – 1870 ביסמרק מעודד את מגמת האמנציפציה . › במליאת הכיתה : דיון באירועים במדינת השונות , ובדיקת הדומה והשונה בתהליך האמנציפציה של היהודים במדינות אירופה . › מהם השינויים שהתחוללו בחייהם של היהודים בהשפעת האמנציפציה ? › מהם הסיכונים הטמונים בשינויים אלה ? מהם הסיכויים שפותחים שינויים אלה ? פעילות לסיכום הנושא א . דיון : האם האמנציפציה סיפקה פתרון למעמדם של היהודים במדינות השונות ? האם יצרה בעיות אחרות ? ב . כרזה : הכינו כרזה המציגה במלל או באיור את היהודים המודרני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר