עמוד:30

פרק יד : התבססות הדמוקרטיה במדינות אירופה פעילות פותחת א . סיעור מוחין : על המושג דמוקרטיה . › בתום לימוד הנושא יש לחזור אל סיעור המוחין ולבחון את האסוציאציות שהתלמידים העלו . ב . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . ג . הפקת מידע מתרשים : גידול האוכלוסייה באירופה וברור הגורמים לתהליך זה . ד . מושג : ברור המושג עידן ההמונים . נושא לדיון : מה מעיד על התבססו ת הדמוקרטיה במדינות אירופה ? כיצד השפיעה התפתחות הדמוקרטיה על היחיד ועל החברה ? › במליאת הכיתה ערכו רשימה המבטאת את התבססות הדמוקרטיה : - הרחבת זכות הבחירה לגברים - מאבק נשים לקבלת זכות בחירה - בחירות חשאיות - תעמולת בחירות - הקמת מפלגות ( ובהן מפלגות סוציאליסטיות ) - חקי קה בנושאי רווחה - פיתוח מערכת חינוך › כל תלמיד יבחר 4 פריטים ויסביר את מהותם . › במליאת הכיתה : דיון בכל אחד מן הגילויים להתבססות הדמוקרטיה והסבר מדוע הוא מבטא את התבססותה . פעילות לסיכום הנושא א . דיון : על הנושא - כיצד השפיעה התפתחות הדמוקרטיה על היחיד ועל החברה ? › לדוגמה : כיצד השפיעה חקיקה על היחיד ועל החברה ? מה הקשר בין פיתוח תרבות הפנאי לבין ביסוס הדמוקרטיה ? . ב קריאת תעודה : קריאת קטע מספרו של סטפן צוויג , העולם של אתמול המתאר את ה תמורות באיכות החיים של בני התקופה , והתייחסות לשאלות הנלוות . ג . כרזה : חברו כרזת תעמולה של נציג מפלגה סוציאליסטית באמצע המאה ה- . 19 חישבו מה יציע לבחוריו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר