עמוד:28

פרק יב : סוציאליזם - הגות ועשייה פעילות מקדימה א . סיעור מוחין : על המושג סוציאליזם › בתום לימוד הנושא יש לחזור אל סיעור המוחין ולבחון את האסוציאציות שהתלמידים העלו . ב . הגדרה מילונאית : של המושג ים : סוציאליזם , אוטופיה ג . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . נושא לדיון : מהן הרעיונות שהעלו רוברט אואן וקרל מרקס לשיפור מצב הפועלים ? › פעילות בקבוצות : כל קבוצה תתמקד באחת הגישות - תדון בגישה ותנסח בכתב תשובה על השאלה כיצד הציע אואן \ מרקס לשפר את מצב הפועלים . › במליאת הכיתה : יציגו נציגי הקבוצות את שני ההוגים ויבהירו מדוע גישתם היא הדרך הראויה לשיפור מצב הפועלים . › במליאת הכיתה : בתום הדיון מומלץ לקרוא את התעודות מתוך דברי אואן ומתוך המניפסט הקומוניסטי ולנתחן בעזרת השאלות הנלוות . פעילות ל סיכום הנושא א . השוואה : בין גישת אואן לבין גישת מרקס . ב . דיון : בשאלה מדוע נקראה גישת אואן סוציאליזם אוטופיסטי ואילו גישת מרס סוציאליזם מדעי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר