עמוד:27

פרק יא : חברה ויחיד בתהליך התיעוש פעילות מקדימה א . הסבר מושג : עיור . הסבר באמצעות הגדרה מילונ אית . ב . קריאת תעודות : קריאת תעודות המציגות את תנאי החיים בפריז של המאה ה 18 - ובמנצ'סטר עיר התעשייה . והפקת מידע מהם על החיים בעיר . נושא לדיון : כיצד השפיעה המהפכה על היחיד ועל החברה ? בדיון הבחינו בין : המקום , המבנה החברתי , התפתחות טכנ ו לוגית › המקום : העיר – היא המרכז להתפתחות התיעוש . לכן דונו בתהליך העיור ומשמעותו . › מומלץ להמחיש ולהשעיר את הדיון בקריאת התעודות על תנאי החיים בשתי ערים – פריז של המאה ה , 18 - ומנצ'סטר של המאה ה . 19 - שימו לב להבדל בזמן וכמו כן לסוג המקורות : תיאור פריז הוא קטע מסיפור ואילו תיאור מנצ'סטר הוא מקור ראשוני – רשמי מסע של טוקוויל . ניתן לדון בשאלת הספרות כמקור היסטורי . › המבנה החברתי : פרולטריון ובורגנות - היעזרו גם בתמונות שבפרק לאיפיון כל מעמד . › התפתחות טכנולוגית : ערכו רישמה של התפתחויות טכנלוגיות ששינו את חיי היחיד וחיי החברה . פעילות לסיכו ם הנושא : א . ראיון : הכינו שאלון לראיון עם פועל או עם פועל . ב . כותרת לעיתון : כיתבו כותרת לעיתון על אחד החידושים הטכנולוגיים של התקופה . ג . דיון : דונו במליאת הכיתה בנושא : האם התיעוש הוא אחד מכוחות הקדמה . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר