עמוד:26

פרק י : אנגליה – חלוצת המהפכה התעשייתית פעילות מקדימה א . הפקת מידע מתמונות : התבוננות בתמונות שבפרק והעלאת השערות : מה היו ביטוייה של המהפכה התעשייתית על פי התמונות ? ב . הגדרת המושג מהפכה : התלמידים יגדירו מהפכה בעזרת מקורות מידע ויתייחסו למהפכות עליהן למדו : מהפכה אמריקנית , מהפכה צרפתית . בכתה יוצג ההבדל בין המהפכות הללו : המהפכה האמריקנית - מלחמת עצמאות , והמהפכה הצרפתית - מהפכה לשינוי משטר . התלמידים ידרש ו לשער מה יאפיין את המהפכה התעשייתית . בתום לימוד הנושא מומלץ לחזור ולבחון את ההשערות שהעלו התלמידים . ג . קריאת כותרות . קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע ראשוני על תוכני הפרק . נושא לדיון : מה אפיין את ראשיתו של תהליך התיעוש ? מדוע החלה מהפכה זו דווקא באנגליה ? › התלמידים ילקט מידע על ביטויה של המהפכה התעשייתית בתחומי החיים השונים : תחבורה , דרכי הייצור , חקלאות . › מומלץ להבהיר מושגים כמו : " מיכון" . תיעוש , ייצור ביתי , ייצור בבתי חרושת , › מומל ץ להיעזר בתרשימים בפרק : תפוקת הפחם , צריכת הכותנה , בנתונים על רישומי פטנטים , במפות המעידות על התפתחות רשת מסילות הברזל , › הדיון בקיטור כמקור אנרגיה וברכבת ימחיש את השינוי המתחולל . פעילות לסיכום הנושא א . דיון : מה היו התנאים המיוחדים באנגליה שאפשרו את ראשיתה של המהפכה התעשייתית ? ניתן לארגן מידע זה בטבלה . דוגמה ב . חיבור : כתיבה על הנושא - מה מהפכני במהפכה התעשייתית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר