עמוד:25

נושא : 2 בימי נפוליאון חל ה נסיגה מן האמנציפציה . על מה מתבססת טענה זו ? › בפתיחת לימוד נושא זה חיזרו והציגו את השוויון האזרחי שקיבלו כל יהודי צרפת בספטמבר . 1791 › במליאת הכיתה ערכו ר שימה על פי סדר כרונולוגי ו הציגו בה את מדיניות נפוליאון כלפי היהודים . › הסבירו כל אחת מן הפעולות של נפוליאון : אספת הנכבדים , הסנהדרין , הפקודה המחפירה – מה תוכנה של כל פעילות ? מה היו מטרות נפוליאון ? פעילות לסיכום הנושא א . דיון בשאלה : במה באה לידי ביטוי הנסיגה מן האמנציפציה בימי נפוליאון . פעילויות לבחירה : ב . חיבור : כתוב מכתב של יהודי שנפגע מן הפקודה המחפירה אל נפוליאון ג . חיבור : כתוב חיבור שכותרתו : השתתפ ת י באספת הנכבדים שכינס הקיסר נפוליאון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר