עמוד:23

נושא : 2 אילו ממעשיו של נפוליאון מעידים כי שימר את הישגי המהפכה ואילו ממעשיו מעידים כי ביטל את הישגיה ? › בקשו מן התלמידים לאסוף דוגמאות מן הפרק , המעידות על מעשים של נפוליאון ברוח עקרונות המהפכה , ומעשים הנוגדים את עקרונותיה . התלמידים ינמקו את בחירתם . דוגמאות : › פעולות ברוח המהפכה – קביעת חוקה ; עריכת משאל עם ( יש לציין כי עריכת משאל עם מציינת פעילות דמוקרטית אך יש חשיבות לניסוח של השאלה ולמי שמנסח אותה ;( חופש דת ; מערכת חינוך ציבורית ; ניעות מתפקיד לתפקיד במינהל – הקריירה פתוחה לבעלי כישרון ; פרסום קוד נפוליאון והדיו ן בשאלת מעמד היהודים . › פעולות הנוגדות את הישגי המהפכה – מינוי נפוליאון לקונסול לכל חייו ואחר כך מינוי נפוליאון לקיסר ( עם זאת יש לציין כי נפוליאון הציג את עצמו כקיסר הצרפתים - האזרחים ולא כקיסר צרפת ;( חלוקת אזורי שלטון לבני משפחתו ( ניסיון להקים שושלת ;( פיקוח על ספרים ותיאטרון ; פרסום הפקודה המחפירה ( יש לציין כי תוקפה נקבע לעשר שנים ;( דיכוי רגשות לאומיים . › הכיתה תתחלק לקבוצות וכל קבוצה תציין דוגמאות מן הפרק לפעולות של נפוליאון שנעשו ברוח רעיונות המהפכה ודוגמאות לפעולות שנגדו את עקרונותיה . › דונו בדוגמאות במליאת ה כיתה . › רצוי להיעזר ב"קטעים מהצהרת זכויות האדם והאזרח" ( פרק ז ) ובמידע על הנאורות ( פרק ב . ( יש להציג את השאלה : האם נשמרו העקרונות של הפרדת הרשויות , הסובלנות הדתית , הזכויות הטבעיות וריבונות העם ? פעילות לסיכום דיון : בנושא - באילו החלטות ומעשים שגה נפוליאון לד עתכם ? נמקו תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר