עמוד:20

לאחר דיון בשאלה זו בקשו מן התלמידים ללקט דוגמאות המבטאות התכחשות לרעיונות המהפכה . › דוגמאות לאירועים ומעשים המבטאים התכחשות לרעיונות המהפכה : מעשי האלימות בכפרים ובערים ; הוצאת המלך להורג ; הטרור . › בקשו מן התלמידים לבחור לפחות שני אירועים ולהסביר מדוע התרחשו אירועים כאלה . בסיכום שלב זה שאלו את התלמידים : אילו רעיונות של המהפכה הצרפתית נשמרים גם היום במדינות הדמוקרטיות ? בשלב השני יש להעלות את השאלה : כיצד הפיצו המהפכנים את רעיונותיהם ? › רעיו נות אלה הופצו על ידי סמלים : סמל המהפכה , דגל , המנון . להפצת רעיונות המהפכה שימשו חומרים מודפסים לסוגיהם – עיתונים , קריקטורות , שירים וכדומה . פעילות לסיכום הנושא א . דיון : אילו שינויים במשטר ובחברה חוללה המהפכה הצרפתית ? ב . חיבור : על אחד הנושאים - השתתפתי בכינוס האספה הלאומית ; צפיתי בהריסת הבסטיליה ; צפיתי בהוצאת המלך להורג . נושא : 3 אילו תמורות התחוללו בצרפת כתוצאה מן המהפכה ? בשלב ראשון של הדיון בשאלה זו בקשו מן התלמידים להציע תחומים שבהם ניתן לדעתם לבחון התרחשותן של תמורות . › הפעילות נועדה לבניית טבלת השוואה במשותף עם התלמידים . רצוי לערוך פעילות זו בזוגות . › במליאת הכיתה ערכו טבלה כיתתית משותפת . דוגמה לטבלת השוואה : › תוכלו להוסיף עוד מאפיינים להשוואה . לאחר דיון בפרטי הטבלה הציגו את השאלה : מהו לדעתכם השינוי המרכזי שהתחולל בצרפת כתוצאה מן המהפכה ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר