עמוד:19

ב . כדי להבהיר את הישגי המהפכנים בשלבים הראשונים ש ל המהפכה , ייערך דיון באירועים המרכזיים שהתרחשו בשלבים הראשונים . אחר כך תוצג השאלה אילו מהגורמים למהפכה באים לביטוי בכל אירוע , ומה הם הישגי המהפכנים בכל אחד מן האירועים . האירועים המרכזיים שרצוי לדון בהם : הקמת האספה הלאומית ; הריסת הבסטיליה ; הצו לביטול הפיאוד ליזם והצהרת זכויות האדם והאזרח . › דונו בכל אחד מן האירועים במליאת הכיתה והרחיבו את הדיון בהצהרת זכויות האדם והאזרח . היעזרו בתעודה ובשאלות הנלוות . פעילות לסיכום הנושא א . לפניכם שלוש טענות . מצאו טיעונים המצדיקים אותן או כאלה השוללים אותן . › המהפכה הצרפתית ביטלה ערכים של המשטר הישן . › המהפכה הצרפתית לא הייתה מתרחשת לולא כינס המלך את אספת המעמדות . › הצהרת זכויות האדם והאזרח היא " תעודת פטירה" רשמית של המשטר הישן . › הציעו לתלמידים לבחור שני היגדים ולבחון אותם . › פעילות זו אפשר לערוך בזוגות או ביחידות . נושא : 2 מה היו הרעיונו ת המרכזיים של המהפכה הצרפתית ? כיצד הופצו ? האם הוגשמו ומומשו במהלך המהפכה ? בפתיחת הדיון בנושא זה הציגו את הקריאה : " חירות , שוויון ואחווה" כקריאה המגלמת בתוכה את רעיונותיה המרכזיים של המהפכה . › הסבירו בכיתה את מהות הקריאה . הציעו את השאלה : במה מתבטאים החירות , ה שוויון והאחווה בחברה הדמוקרטית בימינו ? הציגו מושגים כמו : חופש ביטוי , שוויון בפני החוק וזכויות למיעוטים . בתחילה יתבקשו התלמידים ללקט דוגמאות המבטאות את הגשמת רעיונות המהפכה . › דוגמאות לאירועים ומעשים המבטאים את הגשמת הרעיונות של המהפכה : הקמת אספה לאומית ; ביטול המשטר הפיאודלי ; הצהרת זכויות האדם והאזרח ; הריסת הבסטיליה ושוויון אזרחי ליהודי צרפתי . › הציעו לתלמידים להתחלק לקבוצות . כל קבוצה תדון לפחות בשני אירועים ותסביר את משמעותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר