עמוד:18

פרק ז : המהפכה ה צ רפתית פעילות מקדימה לבחירה : א . קריאת תמונות : התלמידים יעיינו בתמונות הפרק ויבררו איזה מידע עולה מהן על אירועי המהפכה בצרפת . ב . קריאת כותרות : התלמידים יקראו את כותרות הסעיפים וכותרות הפסקאות ויבחנו את המידע על תוכני הפרק העולה מהן . ג . סיעור מוחין : על המושג " מהפכה" או על המושג : " המהפכה הצרפתית . " בתום לימוד הנושא יש לחזור אל סיעור המוחין ולבחון את האסוציאציות שהתלמידים העלו . ד . דיון במושגים : הבהרת המושגים : חופש , שוויון וא חווה . › תוכלו לבקש מן התלמידים לתת דוגמאות המבטאות מושגים אלה או את העדרם בחיים הפוליטיים בימינו . נושאים לדיון נושא : 1 מה היו הגורמים למהפכה הצרפתית ומה היו לדעתכם ההישגים המרכזיים של המהפכנים בשלביה הראשונים ? נמקו תשובתכם . א . התלמידים יציינו את הגורמים למהפכה וימיינו אותם בטבלה . › היעזרו בפרק ב הדן ברעיונות שהעלתה ההשכלה . › אפשר להציג לתלמידים רשימה של גורמים ולבקשם למיין אותם בעזרת הטבלה . לאחר הצגת הגורמים יתבקשו התלמידים לדרג את הגורמים לפי סדר חשיבותם ולנמק , או למיין לגורמים שהתהוו בזמן ממושך ולגורמים שהתהוו סמוך למהפכה . › להבהרת מקצת הגורמים למהפכה תוכלו להיעזר בתמונות שבפרק . › להבהרת הגורמים הכלכליים תוכלו להיעזר בשיר "בשלטון שר האוצר . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר