עמוד:17

נושא : 2 מה מאפיין את המפגש הבין- תרבותי שהתחולל בקרב המשכילים היהודים ? התלמידים יציגו את ממריצי המגעים הבין- תרבותיים ואת היבטי המגעים הללו . ממריצי המפגש הבין- תרבותי הם : › משכילים יהודים שהשתתפו בפגישות ב"סלונים" ובהם קשרו קשרים עם שכניהם המשכילים ; › יהודי החצר ששירתו שליטים ונסיכים והושפעו ממנהגי הסביבה ; › שליטי האבסולוטיזם הנאור , שבמדיניותם בשאלת היהודים נקטו בפעולות שנועדו להפוך את היהודים ליותר מועילים למדינה ו כך גם הם ישפרו את מעמדם ( פרק ה . ( › חיי היומיום במרכז אירופה ובמערבה . אפשר להציג את היבטי המפגש הבין- תרבותי בתרשים , לדוגמה : לאחר הצגת התרשים יש לשאול : מה מאפיין את המגעים הבין -תרבותיים לפי הדוגמאות שהועלו ? › המגעי ם הללו הם בעיקרם מגעים של קבלה מ צד היהודים וניסיון להשתלב בסביבה . יש לציין כי בדורו של מנדלסון אין ביטול של הזהות היהודית ; מנדלסון מסרב להתנצר , הוא יהודי שומר מצוות . תלמידיו היו קיצוניים ממנו בהצעותיהם לתי קונים בחינוך ובדת . השפעתם של מגעים אלה מכריעה בהיותם עוסקים במאפייני הזהות היהודית : חינוך , תרבות ודת . פעילות לסיכום הנושא דיון : לאילו הישגים הוביל המגע הבין -תרבותי שהתפתח בתקופת ההשכלה בחברה היהודית ואילו סיכונים נוצרו בעקבותיו ? › פעילות זו רצוי לערוך במסג רת דיון כיתתי . › פעילות סיכום זו מציגה את מצב הדילמה שבו היו נתונים היהודים המשכילים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר