עמוד:16

בסיכום הדיון יש לציין כי : › היהודים המשכילים ניהלו מרד כפול : הם שותפים למאבק של חבריהם המשכילים מן החברה הכללית ונאבקים במדינה ובממסד הדתי , אך עליהם להיאבק גם בבית – באחיהם נאמני המסורת . › ההשכלה הציגה ד מות אחרת של היהדות , והעלתה דמות של יהודי חדש . › ההשכלה בחברה היהודית אפיינה רק שכבה עילית קטנה ומצומצמת , והתמורות שחוללה השפיעו באותה תקופה על מיעוט . › א פשר לבחון את התמורות שחוללו המשכילים דרך השינוי שחל בדפוסי ההתנהגות : בשפה , בלבוש ובהשתתפות ב"סלון . " אפשר לבחון אותן גם דרך השינוי שחל בדפוסי החינוך , שינוי שבא לביטוי ב"בית הספר החופשי" ובהענקת חינוך מקצועי וחינוך כללי . פעילות לסיכום הנושא א . השוואה : ערכו השו ואה בין החסידות לבין ההשכלה בחברה היהודית . כיוון ששתי התנועות ביקשו לחולל שינוי בחברה היהודית ופעלו בריכוזים שונים , מומלץ לסכם את הנושא על ידי טבלה זו . › תוכלו להיעזר בטבלאות השוואה שכנו התלמידים בלימוד פרק ד ובלימוד פרק זה . לאחר הצגת פרטי הטבלה שאלו : מה הן נקודות הדמיון ומה הן נקודות השוני בין שתי התנועות ? האם נכון לטעון כי החסידים והמשכילים מרדו בח ברה היהודית המסורתית ובהנהגתה ? ב . מכתב : כתבו מכתב מפי משכיל יהודי מברלין , המספר על השינויים המתרחשים בקרב יהודי ברלין בעקבות השינויים שחוללה ההשכלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר