עמוד:15

פרק ו : ההשכלה היהודית במרכז אירופה ובמערבה פעילות מ קדימה לבחירה : א . קריאת תמונות והשוואה : לקטו תמונות מן הפרק המציגות את המשכילים היהודים ואת ההשכלה בחברה היהודית . איזה מידע עולה מהן ? ב . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות תציג לפני התלמידים מידע ראשוני על תוכני הפרק . נושאים לדיון נושא : 1 המשכילים ה יהודים פעלו לשינוי ערכים בחברה היהודית . מה היו השקפותיהם ? מה היו השינויים שביקשו לערוך ? ומי היו המצטרפים אליהם בקשו מן התלמידים ללקט דוגמאות מן הפרק לרעיונות ולמעשים המבטאים מרד של משכילים וחסידים . דוגמאות לרעיונות ולמעשים של המשכילים קשירת קשרי חברה עם נוכרים . › התמונה המתארת את המפ גש בין לפאטר , מנדלסון ולסינג . מדגימה מקרה פרטי אך מאפיינת הלך רוח – השתתפות ב"סלון . " › דרישה לסובלנות דתית – לכל אדם יש זכות לבחור את אמונתו ואין להפלותו על כך : בכך הביעו המשכילים ביקורת כנגד המדינה וכנגד הממסד הכנסייתי . › סמכוי ות הענישה מצויות רק בידי המדינה ולא בידי הדת ; בדעה זו הביעו המשכילים מרד בממסד הדתי שבמדינה ובעיקר ברבני הקהילה היהודית , שסמכויות הענישה שהיו בידיהם חיזקו את מעמדם במדינה . › שינוי במנהג ובהלכה , לדוגמה , בעניין הלנת המת ; בכך פגעו המשכילים בסמכות של פסיקת ההלכ ה של רבי הקהילה . › אימוץ שפת המדינה , לרבות לימוד התורה בשפת המדינה " ) הביאור ( " וכן תיקונים בחינוך ; בכך פגעו המשכילים בסמכות הרבנים ובזהות הייחודית של היהודים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר