עמוד:11

פרק ד : תנועת החסידות מחוללת שינוי ערכים פעילות מקדימה א . קריאת תמונות : לקטו מן הפרק תמונות המציגות את החסידות וציינו איזה מידע עולה מתמונות אלה על החסידות ועל החברה בה פעלו . ב . סיעור מוחין : בסיעור המוחין יוצגו שני מושגים : " חסידים" " מתנגדים" . התלמידים יציגו מידע הקשור להם מתוך ידע תחילי . › ההשוואה תוכל להצביע על ההבדל בין חסידים למתנגדים . › ניתן להניח כי עולם האסוציאציות של התלמידים בקשר למושג " חסידות" יהיה רחב יותר . › בתום לימוד הנושא יש לחזור אל סיעור המוחין ולבחון את האסוציא ציות שהתלמידים העלו . ג . קריאת כותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות תציג לפני התלמידים מידע ראשוני על תוכני הפרק . נושאים לדיון נושא : 1 החסידות מציינות שינוי ערכים בחברה היהודית המסורתית . מה הם הרעיונות והמעשים המבטאים זאת ומה היו התמורות שחוללה החסידות בחבר ה היהודית ? בקשו מן התלמידים ללקט דוגמאות מן הפרק לרעיונות ולמעשים המבטאים שינוי ערכים . דוגמאות לרעיונות ולמעשים של החסידים המבטאים מרד : › המסגרת הארגונית היא עדה ולא קהילה . › במרכז העדה עומד צדיק ולא רב . › העמדת הרגש , השמחה וכוונת הלב במרכז – ולא הלמדנות והידע . › החסידים מורדים בסדר הפנימי של החברה היהודית ובהנהגתה המסורתית , שמייצגיהם הם המתנגדים ורבניהם . החסידות , לעומת זאת , הייתה תנועה של המון העם . › את התמורות שחוללה החסידות אפשר להמחיש בעזרת מפה , 1 עמ' , 379 המציגה את אזורי ההתפשטות של החסידות . פעילות לסיכום הנוש א לבחירה : א . דיון : האם נכון לטעון כי החסידים מרדו בחברה היהודית המסורתית ובהנהגתה ? ב . הכנת ריאיון : עם חס יד או עם מתנגד . בראיונות יש להתייחס למוקדי הויכוח בין התנועות . ג . מכתב : כתבו מכתב מאת , המתאר את השינויים המתרחשים בעדה החסידית של המגיד ממזריץ . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר