עמוד:10

פעילות לסיכום הנושא קריאת התעודה : " מיהו אמריקני . " ? מומלץ להיעזר בשאלות הנלוות . התעודה מציגה את הגדרת ה זהות האמריקנית . נושא : 2 הצהרת העצמאות 4 ) ביולי ( 1776 וחוקי ארצות-הברית ( 1787 ) הם שני מסמכי היסוד של הדמוקרטיה באמריקה . מה תוכנם ? על אילו השקפות הם נסמכים ? בפתיחת הדיון בנושא רצוי להסביר את המושגים " הצהרת העצמאות" ו"החוקה" ולהתייחס לשלב שבו פורסם כל משמך . יש לעסוק בתוכנם של שני המסמכים . לבחינת הצהרת העצמאות אפשר להיעזר בתעודה ובשאלות הנלוות לה . לבחינת חוקת ארצות- הברית ניתן להיעזר בתרשים המציג את הפרדת רשויות השלטון ואת עקרון האיזונים והבלמים . › תוכלו לחלק את הכיתה לקבוצות ולהציע לכל קבוצה לעסוק בכל אחד מן המ סמכים . ואחר כך להציג במליאת הכיתה את הרעיונות המרכזיים של כל מסמך . › דיון בשאלה : אילו רעיונות של ההשכלה מתבטאים במסמכים אלה ? היעזרו בפרק ב תוכלו להציג מידע זה בטבלה : פעילות לסיכום הנושא לבחירה : א . מדוע לדעתכם מלחמת העצמאות של ארצות- הברית מכונה " מהפכה ? " › פעילות זו מומלצת כפעילות לכתיבה אישית . לאחר שלב הכתיבה יש לקרוא כמה תשובות במליאת הכיתה ולדון בתוכנן . ב . הכינו שאלון לריאיון עם אחד האבות המייסדים של ארצות- הברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר