עמוד:9

פרק ג : המהפכה האמריקנית – יישום רעיונות הנאורות פעילות מקדימה א . סיעור מוחין : על המושג " הגירה . " נושא זה מתאים גם למציאות החיים בישראל . בעזרת המידע העולה מסיעור המוחין יוכ לו התלמידים להבחין בין גורמי משיכה לגורמי דחיפה – גורמים המאפיינים כל הגירה . ב . דיון : מה הם הסמלים המזוהים עם ארצות- הברית בימינו ומה מקורם ? › בעזרת המידע בפרק תוכלו לעסוק בדגל האמריקני ובעזרת הקטע " כדאי לדעת" – בפסל החירות . ג . קריאת מפות והשוואה ביניהן : עיון במפה - " שלוש עשרה המושבות הראשונות" המציגה את אזורי ההתיישבות של המהגרים . נוסף על כך יעיינו התלמידים במפה מדינית של ארצות- הברית כיום , ישוו בין המפות ויסיקו מסקנות . נוסף על הצגת המפות תוכלו להציע לתלמידים להשוות בין הדגל של ארצות-הברית ב- 1776 לבין הדגל של ארצות- הברית בימינו ולבחון את הקשר בין המפה והדגל . נושאים לדיון נושא : 1 באילו נושאים ובאילו דרכים נאבקו המושבות וממשלת בריטניה במהלך הסכסוך ביניהם ? על מה נאבקו המושבות ? בקשו מן התלמידים ללקט דוגמאות לפעולות המושבות בעת הסכסוך ולפעולות ממשלת בריטניה בעת הסכסוך . › דוגמאות לפעולות המושבות : תחרות כלכלית של מושבות הצפון בבריטניה ; תביעות פוליטיות – אין מיסוי ללא ייצוג ; הטלת חרם על סחורות מיובאות ; הפגנות ; התארגנות " בני חירות ; " מסיבת התה ; התנגדות מזוינת ; פרסום הצהרת העצמאות . › דוגמאות לפעולות בריטניה : הטלת סגר על נמלי אמריקה ; חקיקת חוקים ( חוק האיכסון , חוק הבולים ;( הטלת מכסים ; שליחת צבא ; הטבח על בוסטון ; מאבק מזוין . לאחר ליקוט האירועים תוצג השאלה : איזו פעולה של המתיישבים במהלך המאבק עשויה להיחשב שיא ואיזו פעולה של בריטניה עשויה להיחשב שיא ? נמקו . התלמידים ימיינו את המאבק בין בריטניה למושבות על- פי היבטים . לפניכם דוגמה : › תוכלו להציג את הנושא גם באמצעות מיפוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר