עמוד:7

פרק ב : ה נאורות ורעיונותיה פעילו ת מקדימה א . הסבר שמות ומושגים : הצג ת השמות והכינויים של התקופה : עידן הנאורות , עידן האורות , תקופת ההשכלה . וברור משמעותם . ב . קריאת תעודה : קריאת דבריו של עמנואל קאנט : " מהי השכלה" והבנת פרשנותו לנושא . בדיון הכיתתי מוצע לתת ביטוי לרעיון המובא בדבריו : " העז לדעת ! אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך . " ג . קריאת כותרות : התלמידים יקראו את כותרות הסעיפים וכותרות הפסקאות בפרק ויפיקו מידע מתוכן . פעילות זו תספק ידע ראשוני על תוכני הפרק . נושא לדיון : מה הייתה תפיסת העולם של הוגי הדעות של ההשכלה ומה היו רעיונותיהם בשאלות המדינה והדת ? בפתיחת הנושא יופנו התלמידים לתמונה 'ב " סלון' של מאדאם ז'ופרן" יש להסביר את המושג " סלון" ולציין את פרטי התמונה . להשלמה קראו גם תעודה , 1 מהי השכלה , עמנואל קאנט . בגוף השיעור ייערך דיון בתפיסות היסוד של ההשכלה . › ביקורת התבונה – כל אדם יכול להתבסס על תבונתו ; אדם כזה ה וא בן חורין . › אמונה בקדמה – אמונה בעתיד טוב יותר , עתיד שהתבונה תשלוט בו . › העמדת האדם במרכז – האדם המבקר , המערער , השואל והמטיל ספק ; האדם המבין כי גורלו נתון בידיו . › בשל מורכבות הנושא רצוי לערוך שלב זה של הלמידה במליאת הכיתה . לפניכם שתי הצעות לבירור ההשקפות של הוגי הדעות של ההשכלה בשאלות המדינה והדת . הצעה א : התלמידים יתבקשו ללקט שמות ומושגים המביעים את עמדתם של הוגי הדעות בנושאים אלה . › דוגמאות לשמות ומושגים הקשורים להשקפות המשכילים על הדת : האל כאדריכל , האל כשען , וולטר , ז'אן ק לה , רעש האדמה בליסבון , האנציקלופדיה . › דוגמאות לשמות ומושגים הקשורים להשקפות המשכילים על המ דינה : מונטסק יה , הפרדת רשויות , רוסו , אמנה חברתית , הרצון הכללי , אבסולוטיזם נאור , פרידריך הגדול , תועלת המדינה , כתב הסובלנות . › הכיתה תחולק לשתי קבוצות וכל קבוצה תעסוק באחד הנושאים . › ליקוט השמות והמושגים ייעשה בשלב ראשון באופן אישי . לאחר מכן ייערך דיון בקבוצה ויבחרו השמות והמושגים בהסכמת כל חברי הקבוצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר