עמוד:2

פתיחה הספר " קדמה ומהפכות" מיועד לתלמידי כיתה . 'ח הספר מזמ ן סביבה לימודית עשירה המתחשבת בשונות הלומדים ומאפשרת רכישת מיומנויות ללימוד היסטוריה בעזרת ייצוגים מילוליים וחזותיים : מקורות , מפות , תמונות . לכל אלה נילווה אתר תולדוט www . toldot . cet . ac . il ובאמצעות מדוריו הוא מאפשר תהליכי הוראה למידה ברמות העמקה מגוונות ובמסגרות למידה שונות . בספר על מרכיביו השונים מענה למטרות הוראת-למידת היסטוריה . בתחום הקוגניטיבי מוגדרות המטרות : הכרת אירועים , רכישת מושגים ומיומנויות , פיתוח חשיבה היסטורית ( בעזרת הבחנה בין סיבה לתוצאה , בין דעה לעובדה , הסקת מסקנות . ( הנרטיב המוצג בפרקי הספר ולצידו השמות והמושגים המבוארים מאפשרים ללומד להכיר את האירועים ולרכוש שמות ומושגים בהקשר לכך . מגוון התעודות וקטעי המחקר בכל פרקי הספר והשאלות שלצידם מאפשר פיתוח חשיבה היסטורית . הכרת האירועים והמושגים , הפקת מידע מן המקורות , קריאת המפות והתמונות יוצרים אצל הלומד בסיס ידע המזמן עיון ביקורתי וטיפוח השיפוט של אירועים היסטוריים המוצגים בספר . מתוך הבנה כי חקירת מקורות היסטוריים היא אחד המאפיינים המרכזיים של היסטוריה שולבו בספר מקורות רבים . הם תורמים למפגש בלתי אמצעי עם רוח התקופה בהיותם כתובים בלשון התקופה , ובמושגיה . המקורות מקלים על התפיסה ועל ההבנה של אירועים ותפיסות עולם בכך שהם הופכים ידיעה מופשטת לממשות או שהם מדגי מים בעיה או תופעה . הדיון במקורות נועד ליצור את ההבנה כי ההיסטוריוגרפיה אינה מספרת סיפור אחד שיש לו משמעות אחידה , אלא רצף של סיפורים אפשריים המעניקים פרשנות שונה לאותה תופעה . לימוד באמצעות מקורות היסטוריים מזמן כלים לפיתוח חשיבה היסטורית וביקורתית המבוססת על טיעונים ונימוקים , ומעודד חשיבה אמפ ת ית המאפשרת לגלות סובלנות כלפי עולם ערכים ואמונות של השונה והאחר ולהבינו מנקודת מבטו . הטקסטים החזותיים מחזקים את המילוליים , או מציגים תמונת מבט נוספת על האירועים ההיסטוריי ם . התמונות מעוררות רגשות ומחשבות . הן יכולות לשמש פתיח לדיון , או לתרום לבניית שיפוט ערכי . המפות הן טקסט חזותי שנועד להציג את האזורים בהם התרחשו האירועים ועשוי גם להמחיש תהליך : תהליך האמנציפציה , תהליך התפשטות החסידות . באמצעות המפות ניתן להקנות לתלמידים מיומנות של קריא ה והמלל ה של מפה היסטורית . הספר מאפשר להשיג את המטרות הערכיות של הוראת - למידת היסטוריה ובכללם : טיפוח השיפוט של אירועים היסטוריים , טיפוח היכולת לבחון את עמדתו של האחר מנקודת מבטו מתוך ההכרה כי קיימות נקודות ראות שונות לאירועים היסטוריים , וטיפוח רג ש ההזדהות עם ההיסטוריה הלאומית . לדוגמה : הגירת היהודים ממזרח אירופה , התפתחות זרמים בדת היהודית : חסידות , ניאו- אורתודוקסיה , רפורמה . סוגיות אלה מאפשרות עריכת דיונים שיתרמו לפיתוח עולם ערכים ולביסוס השקפת עולם מנומקת , במיוחד כאשר על הפרק עומדים ערכים המקיימים ד יאלוג עם ערכים בני זמננו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר