עמוד:53

מקורות לעיון והרחבה ספרים ו מאמרים › אליאב- פלדון , 'מ אשליה מסוכנת , אשליה מועילה : " אדם לכל עת" ו " שובו של מרטין גר" , מתוך : זמנים , 63-5 ; עמ' . 93-84 › אליאב-פלדון , 'מ בעקבות קולומבוס , אמריקה , 2991-2992 מרכז זלמן שזר , תשנ"ז . › אליאב-פלדון , 'מ הרפורמציה הפרוטסטנטית , אוניברסיטה משודרת , . 3 ;; 9 › אליאב-פל דון , 'מ השליט האידיאלי באוטופיות של הרנסנס , מתוך : זמנים , 33 אביב , 3 ; : 5 עמ' . 6 ; -63 › אליאב-פלדון , 'מ חמש מאות שנה לגילוי אמריקה , אוניברסיטה משודרת . › אליאב-פלדון , 'מ מכתב קולומבוס , מתוך : זמנים , 63 עמ' . 98-93 › אליאב-פלדון , 'מ נקיפות מצפון בראשיתו של העידן הקולוניאלי , מתוך : זמנים , 63 עמ' . 37-6 › אלפרין , 'צ האם היה קולומבוס יהודי , ? מתוך : זמנים , 5 אביב , 3 ; : 3 עמ' . 5 ; -53 › בורסטין , 'ד המגלים , הוצאת כתר , . 3 ; : ; › בורקהרט , 'י תרבות הרנסנס באיטליה , הוצאת מוסד ביאליק תשכ"ז . › בורשטיין , 'ש מוסיקה רב-קולית עממית בימי-הביניים , מתוך : זמנים , 38 סתיו מ'ע , 3 ; : 6 . 56-53 › ביינארט , 'ח גירוש ספרד , הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית , . 3 ;; 7 › בלוך , 'מ החברה הפיאודלית , תרגום : א' רגרינגרד , ירושלים , . 3 ; :: › בר-נביא , 'א גירוש ספרד ( דיון , ( מתוך : זמנים , 63 עמ' . 44-6 › ברקאי , 'ר אנדלוסיה בין איסלאם לנצרות , מתוך : זמנים , 36 עמ' . 49-38 › ברקאי , 'ר להישיר מבט אל העבר , מתוך : זמנים , 63 עמ' . 65-56 › ברקאי , 'ר פטריוטיות אצל נוצרים , מוסלמים ויהודים בספרד , מתוך : זמנים ,: עמ' . 65-5 : › גאנסהוף פ"ל , פיאודליזם , תרגום : א' אמיר , ת"א , . 3 ; : 7 › גורדר , 'י עולמה של סופי , הפרק : רנסנס , הוצאת שוקן , . 3 ;; 8 › גיל , 'מ ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה א"ת , ( 2999-439 ) , תשמ"ח . › גיל , 'מ יושביה ויישוביה של ארץ-ישראל בתקופת הכיבוש המוסלמי הראשונה , ( 2999-439 ) מתוך : זמנים , 33 עמ' . 8 ; -68 › גרוסמן , 'א ראשית הגולה בבבל בתקופת הגאונים , מרכז זלמן שזר , תשמ"ד . › האוניברסיטה הפתוחה , אמנות הרנסנס באיטליה . › האוניברסיטה הפתוחה , בין יהודים לנוצרים . › האוניברסיטה הפתוחה , שנאת ישראל ואנטישמיות , יחידה . 7 › האוניברסיטה הפתוחה , ירושלים לדורותיה – ירושלים בתקופה המוסלמית הראשונה , יחידה . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר