עמוד:52

במהלך הפעילות לסיכום כדאי להעלות נקודות אלה : › התמורות שחוללה הרפורמציה במעמד הנצרות באירופה : הפיצול שהתרחש בנצרות באירופה = הקמת כמה כנסיות פרוטסטנטיות : לותרנית , הוגנוטית וא נגליקנית = הסרת המונופול על חיי הרוח מידי הכנסייה באמצעות הדפסת ספרים בשפות המקומיות וערעור הבלעדיות של הלטינית , וכן ההחלטות שנקבעו : " למי השלטון – לו הדת" ( אוגסבורג ) ו"דת השליט היא דת הנתינים" ( וסטפליה . ( › התמורות שחוללה הרפורמציה בחיי המאמין : הצגת אמונת הלב כעיקר = ביטול התיווך של בעלי תפקידים בכנסייה והחלשת המעמד המיוחד של הטקסטים = יכולתו של המאמין לקרוא בכתבי הקודש בלשונו , להתפלל בלשונו ולבחור את אמונתו = התפילה המשותפת בכנסייה הפרוטסטנטית והזכות לבחור את רועה הקהילה . › בהצגת התמורות בחיי היחיד רצוי להציג את המ ושג " גילוי האדם . " › התמורות שחוללה הרפורמציה במעמד השליטים היו מנוגדות : מצד אחד התערער מעמדם של השליטים . הדבר התבטא באיר ועים אלה : עמידתו של לותר לפני קרל החמישי קיסר גרמניה והשמעת ביקורתו בפומבי = הסתתרותו אצל נסיך סקסוניה = פרוץ מרד האיכרים כנגד שליטי הנסיכויות ומשמעותו . מן הצד האחר , התחזק כוחו של השליט , ובהסכמי אוגסבורג ווסטפליה נקבע : " דת השליט היא דת נתיניו . " נושא לדיון : מה היו גילויי המהפכה הדתית שחוללה הרפורמציה ומה הייתה תגובת הכנסייה הקתולית למהפכה זו ? בפתיחת הדיון בנושא יש להסביר את המושג " רפורמציה . " ה כיתה תתחלק לקבוצות התמחות . כל קבוצה תאסוף פרטי מידע על אחד הנושאים האלה : השפעת הרפורמציה על היחיד – המאמין = השפעת הרפורמציה על הממסד – הכנסייה הקתולית = תגובת הכנסייה הקתולית . הדגישו בשיחה בכיתה כי פעולות הקונטרה-רפורמציה היו משני סוגים : פעולות מיידיות – פעולות האינקוויזיציה והפעלת צנזורה = ולטווח ארוך – פעולות החינוך של הישועים והגדרה מחדש של עיקרי הנצרות . תוכלו להציג לתלמידים את השאלה : על מה מעידות פעולות הקונטרה- רפורמציה של הכנסייה ? פעילות סיכום : א . דיון : מה היו התנאים שאפשרו את קיומה של המהפכה הדתית במאה ? 38-ה בדיון כדאי להעלות את התהליכים המרכזיים המש פיעים על אירופה בתקופה זו : הרנסנס , ההומניזם , הדפוס , התגליות וראשית המהפכה במדע . כל אלה מעמידים את האדם במרכז וגורמים ל ביקורתיות . באווירה כזאת עשויה להתפתח גם מהפכה דתית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר