עמוד:50

נושא לדיון : המסעות והתגליות תרמו להיווצרות מפגש בין עולמות תרבותיים מרוחקים . מה היו גילויי המפגש הזה ומה היו תוצאותיו ? בתחילת הדיון בנושא יש להציג המפה מסעות ותגלי ות במאה החמש עשרה . המפה תסייע להמחיש את המפגש בין עולמות תרבותיים מרוחקים ואזורים מרוחקים : בין אירופה לבין מזרח אסיה , אפריקה ודרום אמריקה . התלמידים יאספו מן הפרק דוגמאות לגילויי המפגש הבין -תרבותי ואחר כך ימיינו אותן להיבטים . לדוגמה : מפגש כלכלי , מפגש צבאי , מפגש טכנולוגי , מפגש דתי וכדומה . › פעילות זו כדאי לערוך בקבוצות קטנות . לאחר הצגת ההיבטים ידגימו התלמידים את היבטי המפגש בעזרת מיפוי . דוגמה למיפוי : השלימו את הקטגוריות השונות של המיפוי : שמות ומושגים הקשורים במפגש הצבאי , הכלכלי , הדתי , הטכנולוגי . לאחר השלמת המיפוי בקשו מן התלמידים להעריך איזה היבט הוא ההיבט המרכזי של המפגש ו לנמק את תשובתם . לדיון בתוצאותיו של המפגש יש להציג את המיפוי המתאר את השפעת המפגש על אירופה , אפריקה ודרום אמריקה . פעילות סיכום א . דיון : צאצאיהם של התושבים המקוריים של יבשת אמריקה וצאצאיהם של תושבי אפריקה , שהובאו לאמריקה כעבדים , רואים היום את בוא האירופים לאמריקה כאסון . על אילו עובדות הם מתבססים ? מ ה דעתכם בשאלה זו ? ניתן ערוך דיון זה כדיון משפטי . ב . עיתון : הכנת עיתון קיר שידגים את השפעת התגליות על אירופה , דרום אמריקה ואפריקה . › אפשר להציע לתלמידים לערוך שלושה עיתונים . כל עיתון ידגים את האירועים שהתרחשו באחת משלוש היבשות . זוהי פעילות המאפשרת לתלמידים לבחון אירוע אחד מכמה היבטים . פעילות זו מתאימה לעבודה בקבוצות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר