עמוד:32

פרק יג : היהודים בספרד - בין נוצרים ל מוסלמים פעילות מקדימה א . קריאת מפות : מפה ח'ליפות קורדובה ( עמ' , ( 38 : מפת ממלכת ספרד הנוצרית וגירוש ספרד ( עמ' ( 3 : 8 והשוואה ביניהן . אילו שאלות מתעוררות בעקבות קריאת המפות ? ב . קריאת כותרות : בע זרת כותרות הסעיפים יוכלו התלמידים לבחון את השינוי שחל במעמד היהודים בעקבות השלמת הכיבוש הנוצרי . ג . קריאת תמונות : הפקת מידע מן התמונות בפרק . מה אפשר ללמו ד מן התמונות על חיי היהודים בספרד ? נושא לדיון : מה היו המאפיינים של המפגשים הבין-תרבותיים בין נוצרים , יהודים ומוסלמים בספרד – וכיצד השפיעו על חייהם ? מסיפור האירועים ביחידה עולה , שבספרד התקיימו שני סוגים של מפגשים : מפגשים המבטאים קבלה ושותפות , ומפגשים המבטאים עימות ומאבק . › התלמידים יציגו דוגמאות של מפגשים המבטאים קבלה ושותפות , ודוגמאות של מפגשים המבטאים מאבק ועימות . איסוף הדוגמאות יכול להיעשות בזוגות ואחר כך יוצגו הדוגמאות במליאת הכיתה . מפגשים המבטאים קבלה ושותפות – פירוט ודוגמאות : › מינהל המדינה : יהודים נשאו בתפקידי מינהל , הם מונו בידי הח'ליפים ובידי המדינה הנוצרית = יהודים שימשו רופאים בחצר המלך . › אדריכלות ואמנות : השפעת סגנונות . › תרגום של ספרי מדע וספרי פילוסופיה בידי נוצרים ויהודים במשותף . › התפתחות שפה : התפתחות הלדינו = תרגום מילונים מערבית לעברית = התפתחות הבלשנות העברית . › שירה : השירה העברית התפתחה . נושאי השירים והמשקל השירי הושפעו מהשירה הערבית . › מדע ופילוסופיה . › בחיי היומיום : בחיי הכלכלה ו בילוי הזמן מפגשים המבטאים עימות ומאבק – פירוט ודוגמאות : › מלחמות : בין נוצרים למוסלמים , המלוות בקנאות דתית . › מאבק דתי : הרמב"ן וויכוח ברצלונה = פרעות קנ"א , מומרים ואנוסים = רדיפות אל- מואחידון . › גירושים בתוך תחומי הערים . › פעולות האינקוויזיציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר