עמוד:30

השפעת מסעות הצלב על ארץ היעד במזרח : › הקמת ממלכה צלבנית . › הנהגת משטר פיאודלי . › פיתוח המסחר בסיוען של מושבות הסוחרים . › היווצרות מגעים חברתיים בין האוכלוסיות . השפעת מסעות הצלב על ארצות המוצא באירופה : › מתן תנופה לפעילות המסחרית , בעיקר בסחר ב מוצרי מותרות , בתבלינים ובאריגים . › התחזקות ההתעניינות של מלכי אירופה בנעשה במזרח . › השפעת תרבות המזרח על אירופה . הקלת הלחץ על ביקוש לאדמות באירופה . › סיוע לבעיה הדמוגרפית באירופה . פעילות סיכום : א . דיון : על הנושא - במסעות הצלב התקיים מפגש בין תרבויות . מדוע ? ב . דף למטייל : הכנת מדריך למטייל בשרידים צלבניים בארץ ישראל . ג . כתיבת חיבור : צלבן מספר על המסע לארץ ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר