עמוד:29

שלב ב : האם הצליחו הצלבנים להגשים את המטרות שהציבו לעצמם ? במהלך מסעות הצלב הושגו המטרות האלה : › המטרה הדתית – הקבר הקדוש שוחרר . › המטרות ה חברתיות – האיכרים שיצאו למסעות צלב השתחררו מעול אדוניהם . › המטרות המדיניות הושגו עד שנת 34 ; 3 בלבד . עיינו במפת ממלכת ירושלים הצלבנית והתמונה החותם של ממלכת ירושלים הצלבנית ממחישים זאת . › המטרות הכלכליות – פיתוח מסחר בין - יבשתי . שאלת סיכום : האם אפשר לטעון שמסעות הצלב הוכתרו בהצלחה ? בדיון יש להדגיש שהצלחת הצלבנים הייתה זמנית בלבד = פעילותם לא נמשכה אחרי נפילת הממלכה השנייה ( ב- . ( 34 ; 3 בין הסיבות אפשר לציין את בעיות הביטחון הקשות שהתעוררו בממלכה ( הצלבנים ניסו לפותרן באמצעות ההסתייעות במסדרים ובמבצרים ) ואת חוסר ההסתגלות לתנאי האקלים בארץ-ישראל . במהלך שהותם במזרח לא הצליחו הצלבנים לקשור קשרים משמעותיים עם אחיהם הנוצרים במזרח , שיכלו לסייע להם להשתקע במזרח . בסיכום מומלץ לעסוק בשאלה כיצד השפיעו מסעות הצלב על ארץ היעד במזרח וכיצד השפיעו על ארצות המוצא באירופה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר