עמוד:28

פרק יא : מסעות הצלב : עימות פוליטי ודתי פעילות מקדימה : א . אתרים צלבניים : שיחה עם תלמידים על אתרים ובהם שרידים צלבניים שבהם ביקרו או כאלה הנמצאים בקרבת מקום מגוריהם . אפשר לשאול שאלות , למשל : אילו סוגי שרידים צלבניים אתם מכירים ? מה אפשר ללמוד מהם על הצלבנים בארץ ישראל ? מדוע מרובים שרידי מבצרים בארץ ישראל ? באילו נסיבות מרבים בבניית מבצרים ? מה מעיד הדבר על מצב הצלבנים בארץ- ישראל ? ב . הקרנת תמונות : של מבצרים צלבניים בארץ- ישראל , ושיחה בעזרת השאלות שנזכרו בסעיף א לעיל . בעזרת התמונו ת תוכלו גם לדון בשאלה כיצד תרם מבנה המבצר לביטחון חיי הצלבנים . ג . שאילת שאלות : על המושג " מסעות הצלב . " לדוגמה : מה מרמזת המילה " מסע ? " מה מרמז הצירוף " מסעות צלב ? " באילו הזדמנויות משתמשים גם כיום במושג " מסע צלב ? " › כדאי גם להפנות למפה מסעות הצלב שבפרק . נושא לדיון : מה היו המטרות של מסעות הצלב והאם הן הוגשמו ? פעילות זו תיעשה בשני שלבים : שלב א : עריכת מיפוי המטרות . דוגמה למיפוי : › לאחר הצגת המיפוי יש לדון המסקנות העולות ממנו . א . ניתן לערוך מיפוי מושגים של גורמי הד חיפה וגורמי המשיכה . דיון זה ומושגיו נשען על ראיית מסעות הצלב כתנועת הגירה . דוגמה למיפוי : . ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר