עמוד:26

א . מגעים המתאפיינים באלימות – מלחמות הכיבוש של הערבים והשלטת האסלאם בכוח . ב . מגעים המבטאים סובלנות – היחס אל " עמי הספר = " מינוי פקידים מבני המקום = שימוש בשפות המקומיות לניהול האימפריה בשלבים המוקדמים . . ג מגעים בתחומי המדע – פילוסופיה , מתמטיקה ואסטרונומיה ד . מגעים בחיי היומיום – בחיי היומיום . פעילות סיכום : א . דיון : מה היו תחומי התרב ות שהתפתחו באימפריה המוסלמית ומה היה הקשר בינם לבין דת האסלאם ? ב . משחק טרי וויה : המציג מושגים ושמות מן הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר