עמוד:25

פרק ט : האימפריה המוסלמית ותושביה פעילות מקדימה א . סיעור מוחין : על המושג " אימפריה . " ב . השוואת מפות : השוואה בין מפה חצי האי ערב וסבי בותיו בראשית המאה השביעית ( עמ' ( 337 למפת שלבים בהתפתחות האימפריה ( עמ' , ( 343 ודיון בשאלות העולות מן ההשוואה . נושא לדיון : מה סייע ל ערבים להקים אימפריה וכיצד ביססו את שלטונם ? אם השיעור לא נפתח בהשוואה בין המפות , המוצע בפעילות המקדימה סעיף ב , אפשר להציג כאן את ההשוואה בין המפות . ההשוואה בין המפות תחדד את הנושא ותמחיש אותו . אפשר לבדוק את הנושא כמה שלב ים : א . הקמת אימפריה : להקמת האימפריה תרמו גורמים פנימיים וחיצוניים מסוגים שונים , לדוגמה : גורמים מדיניים – מינוי מנהיג ( הח'ליף , ( חולשת פרס וביזנטיון = גורם דתי 'ג – יהאד = גורם כלכלי – הרצון לכבוש אזורים פוריים והסיכוי לזכות בשלל = גורם צבאי – ארגון הצבא וציודו בנשק . מיון אחר של הסיבות : סיבות פנימיות – הקשורות בערבים , וסיבות חיצוניות – הקשורות באויביהם . ביסוס השלטון – פעולות השליטים : מינוי מנהיג 'ח – ליף = קביעת מרכז שלטוני – ערי בירה = הקמת דואר = ביסוס הכלכלה – פיתוח דרכים , קביעת מטבע רשמית , גביית מסים = ביסוס המינהל – פקידות מסועפת בסיוע התושבים המקומיים = מתן אוטונומיה למיעוטים דתיים – יהודים ונוצרים = חיזוק המוסלמים – שינוי במעמד המתאסלמים = ניסיון להגביל יהודים ונוצרים – חוקי עומר = הפיכת הערבית לשפה הרשמית = פיתוח תרבות בעלת זהות ייחודית אך גם מושפעת מתרבויות שקדמו לה ומתרבויות שבסביבתה . לסיכום ה נושא יש לדון בשאלה : מה מעיד שהאימפריה הייתה מוסלמית ? אפשר להעלות נקודות כמו : › לח'ליף , " מחליף שליח האל , " היו בעיקר תפקידים מדיניים אך היו לו גם תפקידים דתיים . › נקבעה הטלת מסים מיוחדים והגבלות על תושבים שאינם מוסלמים : מס קרקע ומס גולגולת . › הוטלו הגבלות על יהודים ונוצרים המיוחסות לח'ליף עו מר השני . › היה קשר בין דת האסלאם לבין תחומי תרבות שהתפתחו באימפריה , לדוגמה : אמנות , גיאוגרפיה ואסטרונומיה . שלב ג : מה היו דפוסי המגעים בין בני תרבויות שונות היו באימפריה המוסלמית ומה היו תוצאותיהם ? בעזרת התכנים המצויים בפרק אפשר להדגים סוגים שונים של מגעים בין- תרבותיים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר