עמוד:24

בדיון במליאת הכתה יוצגו תחומי ההשפעה של המפגשים הבין -תרבותיים וייערך דיון על הקשרים בין ההיבטים השונים . › הדיון ייערך במליאת הכיתה ובו יציגו חברי הקבוצות או הנתונים שאספו ואחר כך יביעו את דעתם . › חשוב להדגיש לפני התלמידים כי במציאות כל ההיבטים משתלבים זה בזה וההפרדה ביניהם כאן נעשית לצורך בדיקה ולימוד . › מה הן התוצאות של המפגשים הבין- תרבותיים שהתרחשו בחצי האי ערב ? פעילות סיכום א . הכנת שאלון לראיון : ראיון עם אחד מחסידי מוחמד וראיון עם אחד ממתנגדיו . ב . ראיון : עם ערבי ישראלי ב ין דת האסלאם . ג . הכנת מפה : המפה בנושא תפוצ ת האסלאם בימינו . המפה תשקף את פיזור המוסלמים במדינות שונות בימינו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר