עמוד:23

לאחר הצגת המיפוי רצוי להבין את המשמעויות ולדון בשאלה כיצד התמודד מוחמד עם גורמי הפיצול ועם גורמי האיחוד ? אילו מאפיינים נשארו מהתקופה שלפני מוחמד ? אילו חידושים חידש ? אילו איסורים הטיל ? נושא לדיון : אילו מגעים בין- תרבותיים התרחשו בחצי האי ערב ומה היו תוצאותיהם ? בתחילת הדיון מומלץ לבחון את היתרונות ואת החשיבות של מפגשים בין בני תרבויות שונות מצד אחד , ואת הסכנות הטמ ונות במפגשים כאלה , מן הצד האחר . אפשר להשתמש בדוגמאות אקטואליות מן התקשורת , מן התרבות , מן השפה וכו' . א . מוצע לערוך בשיתוף התלמידים טבלה , המציגה את המפגשים בין בני התרבויות השונות ואת מאפייניהם , לדוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר