עמוד:21

פרק ח : לידת האסלאם פעילות מקדימה א . סיעור מוחין : נושא הא סלאם מזמן פעילות של סיעור מוחין . פעילות בנושא זה מעוררת בתלמידים רגשות ועמדות , ומעלה ידע קודם . › לאחר לימוד היחידה יש לחזור לסיעור המוחין ולבדוק שוב עמדות ורגשות . אם הם השתנו בעקבות הפעילות יש להציגם ולהסיק מסקנות . א . קריאת התמונות : הפקת מידע על הערב ים והאסלאם מתמונות בפר ק . ב . שאילת שאלות : מה מעניין אותי ללמוד על האסלאם . נושא לדיון : אילו תמורות התרחשו בחצי האי ערב בעת התפשטות הא סלאם ? › תחילה כדאי להבהיר עם התלמידים את המושג תמורה , ואחר לבדוק כיצד אפשר לזהות התרחשות של תמורות בתקופה מסוימת . כדי לבדוק את התמורות שהתרחשו ב חצי האי ערב , יש להכיר תחילה את אמונותיהם ומנהגיהם של השבטים עובדי האלילים . אחר כך יש להציג את הקשר בין תנאי החיים במדבר למנהגים ולאמונות של יושביו ואת הקשר בין כלכלה לבין דת במכה . לבסוף כדאי לבחון את הקשר בין עקרונות דת האסלאם ומנהגי הג'הלייה המשולבים בה לבין תנאי החיים במדבר , וכן את המפגש בין היהדות לבין הא סלאם . לבחינת התמורות שהתרחשו , אפשר לערוך טבלת השוואה . פעילות לסיכום ההשוואה : איזו חשיבות הייתה לתמורות האלה ליחיד ולחברה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר