עמוד:19

דוגמה לטבלה : דיון ב שאלה : מה הן המסקנות העולות מן הטבלה ? בהסקת המסקנות חשוב להדגיש שכל הגורמים ( כנסייה , מדינה , חברה ) היו מעו רבים בהידרדרות של מצב היהודים במדינה . יש להבהיר את הקשר בין התגבשות המדינות לבין השינוי במצב היהודים . הי עזרו בפרק ג . ניתן לדון בנושא גם באמצעות ה שאלה : המפגש בין יהודים ונוצרים במדינה הוא מפגש בין תרבויות . מה היו דפוסי המפגשים ומה היו גילוייהם ? יש לבקש מהתלמידים לאסוף מידע על המפגשים מסעיפי הפרק ומהתמונות . לאחר מכן יש לארגן את המידע ולרכזו בטבלה או לערוך בתרשים . דוגמה לריכוז המידע בטבלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר