עמוד:16

פרק ו : הקהילה היהודית באשכנז פעילות מקדימה א . מדרש שם : הסבר המושגים המופיעים בשם הפרק – קהילה , אשכנז . ב . הפקת מידע מכותרות : פעילות מטרימה למידה ומספקת מידע תחילי על נושאי הפרק . נושא לדיון : כיצד נענו שליטי העיר לצרכים המיוחדים של היהודים ? כיצד באה לידי ביטוי האוטונומיה של הקהילה ? שלב א : שלב זה מתייחס לחלק הראשון של נושא הדיון - יש להדגיש כי היהודים היו קבוצה מועדפת בעיר . השליטים העניקו להם כתבי פריווילגיות ובהם זכויות בתחומים שונים : אוטונומיה דתית , זכות לבית קברות נפרד , זכות להקיף את שכנותם בחומה , זכות לתקן תקנות , לשפוט ולהטיל עונשים , להקים מוסדות חינוך ועוד . היעזרו בתעודה הפריווילגיה של יהודים בשפיי רא ( עמ' . ( : 6 מ יקום שכונת היהודים בקרבת מרכז העיר סייע להתפתחות עיסוקיהם . היהודים השתלבו בתחומי הכלכלה העירונית : מלאכה , מסחר , בנקאות וטביעת מטבעות . שלב ב : שלב זה מתייחס לחלק שני של נושא הדיון - ובו יש להציג את הגורמים שסייעו לקיום הקהילה היהודית : › מוסדות – שניהלו וא רגנו את חיי היהודים בתחומים שונים . › חקיקה – קביעת תקנות . לדוגמה , תקנת מ ליינה מאפשרת ללמוד כיצד התקבלה תקנה בקהילה ( פה אחד . ( התקנה מצביעה על חיי היהודים באזור חקלאי , מדגישה את היחס לאורחים , למתן צדקה , מזכירה אמצעים לשמירה על טוהר המידות , ועוד . › חינוך – החינוך היה אמצעי להעברת ידע , ערכים ונורמות התנהגות מדור לדור . › מנהגים וטקסים אישיים וציבוריים – כמו לדוגמה הכנסת ילד ללימודים . כדאי להשוות לשירו של שלמ ה בר אצלנו בכפר טודרה , המספר על הכנת ילד ללימודים במרוקו . התעודה על הכנסת ילד ללימודים מרמזת על מעמד הר סיני . הטקס אינו אישי הוא נערך בבית הכנסת בהשתתפות הציבור בחג השבועות ובכך מחזק את הקשר בין הילד לקהילה . - הילד מתכונן לאירוע ברחצה ובהיטהרות כפי שעשו בני ישראל כשהתכ ו ננו לקבלת התורה . - החכם מכסה את הילד תחת כנפיו , רמז לענן שכיסה את העם לקראת המעמד . - מעלים את הילד לבית הכנסת , רמז למשה שעלה להר . - הילד מתחיל ללמוד בחג השבועות , חג מתן תורה . - הילד מתחיל ללמוד בספר ויקרא , ספר העוסק בפעולות הקשורות לעבודת האל במקד ש . › אכיפת חוק וענישה – למוסדות הקהילה היו סמכויות ביצוע , והפעלתן מנעה פרצות באחדות הקהילה . צרכי הפרט זכו להתייחסות – עיכוב תפילה מדגים זאת . הבעיות נפתרו בתוך הקהילה ולא היה צורך לפנות לגורמים מבחוץ . הדבר תרם לשמירת הלכידות בין בני הקהילה . עניין זה הוא רב משמע ות במצב של העדר מדינה המגנה על היחיד מפני הרשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר