עמוד:15

פרק ה : האמנויות מבטאות את רעיונות הנצרות פעילות מקדימה א . בר ור מושגים : באמצעות העלאת ידע קודם : מהם רעיונות נצרות ? מה מבנה הכנסייה , מי הם בעלי התפקידי ם בה ? היעזרו בפרקים ב , ג . ב . הפקת מידע מכותרות : קריאת כותרות הסעיפים והפסקאות והפקת מידע אודות תכני הפרק . נושא לדיון : כיצד מבטאות האמנויות בימי הביניים את רעיו נות הנצרות ? התבוננות באדריכלות ו באמנות של ימי הביניים מצביעה מצד אחד על התגבשותה של מסורת יציבה למדי לאורך השנים , ומצד אחר על שינוי והתפתחות . כיצד המסורת היציבה ותהליכי השינוי באים לידי ביטוי ביצירות שהוצגו בפרק ? בדיון יתבססו התלמידים על דוגמאות מן הפרק . בפרק מוצגות יצירות המבטאות את יחסה של הכנסייה אל היהודים ואל היהדות . האם לאמנות היה תפקיד ביצירת הדימוי השליל י של היהודי בימי הביניים או שהיא רק מייצגת את הדימוי הזה ? ובמבט כוללני : האם אמנות יוצרת מציאות או מתארת אותה ? פעילות סיכום א . דיון : מקומו ותפק ידו של האמן בימי הביניים בהשוואה לאמנים מתקופתנו . . 3 חלקו את התלמידים לקבוצות ובקשו מכל קבוצה לקרוא על אמן מוכר כגון : וינסנט ואן גוך , פייר אוגוסט רנואר , קלוד מונה , פבלו פיקאסו , אנרי מאטיס ואחרים . קיימו דיון בכיתה : מה הניע את האמנים עליהם קראו ליצור ? באילו נושאים בחרו ליצור ? מדוע ? מה השפיע על יצירתם ? . 4 ספרו לתלמידים על אמני ימי הביניים : את רוב האמנים שיצרו בימי הבי ניים אנחנו לא מכירים בשמם . יש אמנים שחתמו על היצירות שלהם , אולם לגביהם איננו יודעים דבר מלבד שמם – איננו יודעים את קורות חייהם , מה הם חשבו על אמנות וכדומה . בימי הביניים היכולת ליצור אמנות נחשבה לנחותה ביחס להתמצאות בשפה ובגיאומטריה , למשל . למעשה , העשייה של פסל , פסיפס או ציור נחשבה לאומנות ממש כמו אפיית לחם על ידי טבח . את הנושאים בהם עסקו יצירות האמנות קבעו אנשי הכנסייה , והאמנים היו בעלי המלאכה שביצעו א ת ההנחיות שלהם . דונו עם התלמידים על ההבדלים בין אמני ימי הביניים לבין האמנים עליהם קראו : מה התפקיד שלהם בחברה ? מה מידת החופש שיש להם בפעולתם ? באיזו מידה הם יכולים להביע באמנות עמדות ייחודיות ולפתח סגנון ייחודי ? מה מעמדם החברתי ? חשוב לשים לב שהדברים אינם מוצגים בצורה דיכוטומית מדי : יש לזכור שאמני ימי הביניים יצרו סגנונות ייחודיים לצד ההיצמדות למסורות ולצד המחויבות לשרת נאמנה את צרכי הכנסייה . רק בתקופת הרנסנס צמחה דמותו של האמן כפי שאנו מכירים אותה היום – ראו פרק . ו"ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר