עמוד:13

בדיון יוצגו היבטים כלכליים ותרבותיים : אזורי המסחר באירופה , נתיבי המסחר הימיים והסחורות המשווקות . המסחר בין מזרח למערב סייע להכרת טעמים חדשים , מזונות וחומרי גלם . התפתחות שפות , לדוגמה , היידיש ( גרמנית-יהודית = ( גלגולי מילים משפה לשפה , לדוגמה , המילה בנק , שמקור בשפה האיטלקית , השתרשה בכמה לשונות . ריכוז ידע והפצתו באמצעות אוניברסיטאות ומרכזי תרגום . אפשר לרכז את המידע בעזרת טבלה מסכמת שכותרתה : מגעים בין-תרבותיים בעיר . ל דוגמה : › לאחר הבנת תהליכים אלה כדאי לבחון אילו מגעים בין- תרבותיים מתרחשים בערים בימינו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר