עמוד:11

השלימו את הטבלה העוסקת בתהליך באנגליה : את תהליך התגבשות המדינות ניתן לסכם בשאלה : במה דומים מאפייני התהליכים המרכזיים שהתחוללו באנגליה לאלה שהתחוללו בצרפת ובמה הם שונים אלה מאלה ? פעילות סיכום א . דיון : מהם מקורות כוחה של הכנסייה ? ומהם מקורות כוחה של המדינה ? ב . קריאת תמונות : הציגו תמונה מן הפרק המבטאת את כו חה של הכנסייה ותמונה המבטאת את כוחה של המדינה . מיינו מה אתם רואים בתמונה ? מדוע בחרתם בה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר