עמוד:10

פרק ג : יחסי הכנסייה והמדינה פעילות מקדימה א . קריאת תמונות : מיון התמונות המופיעות בפרק : תמונות הנוגעות לכנסייה , למדינה ( קיסר , מלכים . ( והצגת השאלה : איזה מידע עולה מן התמונות , ואילו שאלות מידע זה מעורר ? ב . קריאת כותרות : שאילת שאלות והפקת מידע מ כותרות הפרק . נושא לדיון : הויכוח בין גרגוריוס השביעי לבין היינריך הרביעי , גלות בבל של האפיפיור , רצח תומס בקט – הם שלושה אירועים המדגימים את יחסי הכנסייה והמדינה . במה ? מה ניתן להסיק מהם ? › הבהרת המושגים כנסייה , מדינה וברור הסמכויות שבידי כל אחת מן המערכ ות . › חלוקת הכיתה לשלוש קבוצות . כל קבוצה תתמחה באחד האירועים המוצגים בשאלה ותציגו בפני הכיתה . › יש להבהיר כי כל אחד מן האירועים התרחש במקום אחר ובזמן אחר . במליאת הכתה : ברור כל אחד מן האירועים . יש לציין כי התביעה לרפורמה בכנסייה הובילה לסכסוך בין הכנ סייה לקיסרות וביטוייה היה אירוע קנוסה . התלכדות צרפת ואנגליה מנסיכויות פיאודליות לממלכות יצרה מתח בין כנסייה למדינה . את תהליך התגבשותן של צרפת ואנגליה מנסיכויות פיאודליות לממלכות ניתן להציג בעזרת טבלה . דוגמה המציגה את התהליך בצרפת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר