עמוד:9

פעילות סיכום א . טבלת השוואה : בנושא – התמודדות המשטר הפיאודלי עם הבעיות שהתעוררו בתקופה ? לדוגמה : ב . סרטוט תרשים : המציג את מבנה החברה הפיאודלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר