עמוד:8

פרק ב : הפיאודליזם האירופי פעילות מקדימה א . הפקת מידע מאיורים : האחוזה ( עמ' , ( 4 ; הטירה ( עמ' , ( 53 - 53 ודיון בשאלות : מה הם מרכיבי האחוזה ? מהו מבנה הטירה ? › היעזרו בשאלות שמלוות את האיורים . נושא לדיון : כיצד התמודד הפיאודלי זם עם בעיות מדיניות , ביטח וניות וכלכליות באירופה ? בפתח הדיון יש לעסוק במאפייניה של החברה הפיאודלית : כחברה הכוללת מתפללים , לוחמים ועמלים . מי הם המתפללים , הלוחמים והעמלים ? מה ם הקשרים בין הקבוצות האלה ? › יש לאסוף מידע מן הפסקאות , התעודות והתמונות על כל אחת מן השדרות . איסוף המידע יכול ל היעשות בקבוצות התמחות . דיון : מהי התרומה הייחודית של כל קבוצה לחברה הפיאודלית ובמה מתגלים הקשרים בין הקבוצות ? בגוף השיעור יש להעלות את הנושאים הבאים המשלבים את הקשר בין המידע העולה מן האיורים לבין הבעיות המדיניות הביטחוניות והכלכליות באירופה . א . בעיות שהתעוררו באירופה : בעיות ביטחוניות – חוסר ביטחון לחיים בעקבות נדידות של שבטים = העדר שלטון מרכזי חזק = דרכים משובשות ומסוכנות . ב . תרומת המשטר הפיאודלי לפתרון הבעיות ודרכי ההתמודדות איתן : › הקמת טירה המספקת ביטחון ליושביה ולאיכרים הבאים אליה בעת מלחמה . › הקמת צבא של וסאלים לוחמים ופרשים הנתונים לחסות האדון והמלך . › חיזוק הקהילה הכפרית וחיזוק כלכלת האחוזה . › חיזוק המסגרת המדינית הרופפת , הווסאלים של המלך , היו לעתים חזקים מן המלך , ושלטו באזורים נרחבים יותר מהאזורים שהמלך שלט בהם . › חלוקת החברה לקבוצות של נותני שירות ומקבלי שירות , הקשורים ביניהם במערכת של התחייבות חוזית , המלווה בשבועה דתית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר