עמוד:7

› התלמידים ימלאו את הטבלה בזוגות ואחר כך יציגו אותה במליאת הכיתה . › אפשר להוסיף עוד מאפיינים להשוואה : כלי עבודה , גידולים חקלאיים וכדומה . פעילות סיכום א . דיון בשאלה : מה הם הקשרים בין התמורות בתחומים השונים ? ( דוגמה לקשר בין תמורה מדינית לתמו רה דתית : קרל הגדול כפה את הנצרות על השבטים בממלכתו . ( › ערכו דיון מסכם בנושא זה . הדגישו את המורכבות של ההתפתחויות באמצעות הצגת הקשרים בין תחומי התמורות . ב . מדרש שם : מה משמעות שם הפרק – לידת אירופה ? ג . השוואה : בנושא - המגעים בין בני תרבויות שונות באירופה עד שנת אלף . לדוגמה : בחרו מן הטבלה שני אירועים שלדעתכם הם החשובים ביותר והסבירו מה חשיבותם . › האפשרות לבחון באמצעות הטבלה אירוע מהיבטים שונים תמחיש לתלמידים את מורכבות המציאות . ד . הכנת משחק : הכנת משחק טרווי ה שמטרתו הבהרת מושגים מן הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר