עמוד:6

ה צעות להוראה פרק א : לידת אירופה פעילות מק דימה א . קריאת מפה והשוואה בין מפות : פלישות של שבטים לאירופה במאות השלישית עד העשירית ( עמ' ( 35 אירופה לקראת שנת אלף ( עמ' . ( 3 : ודיון בשאלה אילו תהליכים מדיניים התרחשו באירופה במאות השלשית עד העשירית . › רצוי לתרגל קריאת מפה : לבחון את שם המפה , את התקופה והאזור , ולתרגל גם קריאת מקרא . ב . שאילת שאלות : על שם הפרק . אילו שאלות מעורר השם " לידת אירופה ? " לדוגמה : מתי " נולדת" יבשת ? מה ה יה המצב קודם לכן באירופה ? נושא לדיון : אילו תמורות התחוללו באירופה לקראת שנת אלף ? › תחילה מומלץ להבהיר את המושג " תמורה . " בפתיחת הדיון בנ ושא כדאי לערוך פעילות של הפקת מידע מכותרות הפרק . הצעה א : לימוד הנושא בקבוצות : כל קבוצה תציג אחד מתחומי התמורות : תמורות מדיניות , תמורות דתיות ותרבותיות , ותמורות בחקלאות ובכלכלה . הצעה ב : עריכת מיפוי מושגים : התלמידים יערכו מיפוי מושגים של נושא -העל : תמורות באירופה . לדוגמה : הצעה ג : השלמת טבלת השוואה אפשר להשלים את טבלת ההשוואה בחזרה לדיון שאלה , 5 עמ' . 46 הטבלה מציגה השוואה ב ין מאפיינים באירופה במאה החמישית למאפיי נים באירופה בתום האלף הראשון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר